Sectorpremies 2013 gepubliceerd

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen voor 2013 goedgekeurd. Het besluit van de staatssecretaris en het UWV zijn op 2 november 2012 in de Staatscourant gepubliceerd.

De sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor het uitkeren van ziekengeld aan zogeheten vangnetters geldt een lagere sectorpremie, omdat zij het ziekterisico voor eigen rekening nemen.

De nu gepubliceerde sectorpremies worden door het ministerie van SZW nog opgehoogd met een uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. De nu gepubliceerde premies zijn dus exclusief deze opslag.

Via de volgende link kunt u de sectorpremies voor 2013 raadplegen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-22294.htmlGa terug