Bijtelling privégebruik auto soms zuur

De bijtelling vanwege het privégebruik van een ter beschikking gestelde (beste)auto, blijft tot jurisprudentie leiden. Aan de lange lijst met rechterlijke uitspraken kunnen we nu een uitspraak van Rechtbank Breda toevoegen.

In deze uitspraak, die gepubliceerd is op 26 juni 2012, ging het om een werknemer die zijn 'Verklaring geen privégebruik auto' had ingetrokken, nadat zijn werkgever hem in de loop van het jaar een andere auto van de zaak ter beschikking stelde. Met deze nieuwe auto gaat de werknemer wel privékilometers rijden. In totaal is met deze auto meer dan 500 km privé gereden.

De vele verweren die met name gebaseerd zijn op de strijdigheid met allerlei rechtsbeginselen, mogen de werknemer niet baten. De rechtbank concludeert dat de forfaitaire bijtellingsregeling moet worden toegepast over het gehele tijdvak waarin een auto ter beschikking is gesteld. De bijtelling geldt dus voor zowel de nieuwe auto als de auto waarmee geen privékilometers is gereden. Zuur, zij het dat de Belastingdienst voor dit risico waarschuwt op het aanvraagformulier ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Hierbij een link naar het aanvraagformulier: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvraag_lh_verklaring_geen_privegebruik_auto_lh0551z3fol.pdf

Voor de volledigheid ook een link naar het formulier waarmee de ‘Verklaring geen privégebruik’ auto kan worden gewijzigd of ingetrokken: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/wijziging_intrekking_geen_pga_lh0561z6fol.pdfGa terug